Showing all 3 results


  โปรโมชั่นโซล่าเซลล์
 • Sale!

  แผงโซล่าเซลล์ LONGi 545W ระดับ Tier 1 ประกันนาน 12 ปี

  ฿5,390.00
 • Sale!

  แผงโซล่าเซลล์ LONGi 550W ระดับ Tier 1 ประกันนาน 12 ปี

  ฿5,590.00
 • Sale!

  แผงโซล่าเซลล์ LONGi 555W ระดับ Tier 1 ประกันนาน 12 ปี

  ฿5,690.00